Kryon

Har du hørt om Kryon? Han kanaliserer gjennom Lee Carroll. Selv er han en utenomjordisk sjel.

Jeg vil gjengi her et lite utdrag av en kanalisering fra 2014. Under vil jeg poste en link, så du selv kan lese resten av denne kanaliseringen, og finne linker til flere.

Vær hilset, kjære dere, jeg er Kryon i Magnetisk Tjeneste. Enda en gang trer min partner til side, og renheten i budskapet blir forsterket. Jeg sier dette, for selv han opplever forskjeller i den åndelige energien med hensyn til det han har gjort i 23 år. Selve kanaliseringsprosessen endrer seg også. Hvis kanalisering virkelig er et åpent budskap som kommer fra pinealkjertelens portal, og hvis planetens energi virkelig begynner å støtte dette, betyr det at kommunikasjonsportalen kommer til å bli større. Mer blir overført på det tredje språket enn noensinne før, selv til lytteren etter at informasjonen er gitt [opptakene] og til og med til leseren på nettsiden. Det er en energi som er flerdimensjonal, som bærer budskaper langt utover det som er verbalt eller skriftlig, og de tar del i dette spesielle budskapet når du hører det akkurat nå i dette rommet. Det er så mye mer for hånden når vi åpner dette og begynner å snakke. 

Hvert Menneske i rommet og de som leser eller lytter til dette budskapet har en livsvei som er fullstendig unik.  Ingen av dere er den samme (er like). Du tror kanskje at dette ville være et svært komplisert puslespill, men for Ånden er det ikke det, for helheten av alle dere tilsammen blir kombinert til en enhet. Det er et puslespill hvor egenskapene til en, hjelper den andre på måter dere ikke engang er kjent med. Så det blir innviklet for deg å tenke på, men ikke for oss. Det er en elskverdig og velvillig innstilt (menneskekjærlig) energi, og den er bevisst (den tjener et bevisst formål)…”
Mer finner du her.
face-278081_640

Kanalisering

Kanalisering er ikke noe nytt begrep, det har foregått til alle tider, men med forskjellige betegnelser på det. Jeg ser på kanalisering som en måte hvor ikke fysiske vesener, guider eller ditt eget høyere selv, kan nå oss her på dette fysiske eksistensplan med sine budskap.

Kanalisering er en naturlig prosess, men få er klar over det. Du har gjerne opplevd det selv, f.eks. de gangene du har blitt inspirert og fått kreative idéer.

Jeg er overbevist om at alt levende eksisterer videre etter den fysiske kroppens død. Derfor er det helt naturlig for meg at sjeler fra en ikke fysisk verden også vil kunne kommunisere med oss ved ulike metoder.

Jeg mener kanalisering er viktig, fordi de som meddeler seg som regel har en mye større forståelse for helheten enn de som befinner seg her på det fysiske plan.

Men det er ikke alltid tilfelle da noen vesener kan komme fra lavere nivåer hvor de ikke nødvendigvis vet mer enn det vi gjør.

De er like verdifulle som alle andre men mangler erfaring, forståelse og er mer knyttet til den fysiske verden. Eksperimentering med oijabrett og spiritisme har nok medført at noen av disse sjelene har kommet igjennom.

Dette fordi den åndelige verden er på mange nivåer. Høyeste nivåer når de som har lært å kjenne kjærligheten, med alle dens aspekter, å være i betingelsesløs kjærlighet.

Derfor er det viktig å ikke tillate at hvemsomhelst kan få meddele seg gjennom dem som kanaliserer, men be om at høyt utviklede sjeler kan få lov. Vær også oppmerksom på at noe av informasjonen som kommer igjennom kan være påvirket av den som kanaliserer.

De fleste som meddeler seg er kommet for å hjelpe oss, de viser en stor kjærlighet til oss, men vil ikke rokke ved vår frie vilje. Vær derfor åpen, legg fra deg mest mulig fordommer og kjenn etter selv om informasjonen føles riktig.

Kilde: home.no/kanalisering.

Om tarot

Symbolene på hvert enkelt tarotkort fungerer som redskaper som kan åpne intellekt og hjerte, og belyse alt som skjer på det indre og på det ytre plan, på det gjeldende tidspunkt. De mystiske skikkelser i Tarot avspeiler universelle prinsipper og prosesser, som ethvert menneske kommer til å oppleve på forskjellige tidspunkter i livet. Symboler er et universelt språk, som skaper bro mellom den usynlige og den synlige verden. Innenfor symbolske strukturer eksisterer mystiske skikkelser, som åpenbarer iboende psykiske prosesser av universell art, som i tarot er omtalt som det kollektive ubevisstes arketyper. Når man arbeider med Tarot, ser man hvordan universelle prinsipper, symboler og myter er ytre gjengivelser av en dyp kollektiv bevissthet, som virker uavhengig i hele menneskeheten. Den Høye Arkana som er vist i denne boken er Aleister Crowley-Frieda Harris’ Thoth-sett, fordi den Tarotstokken, etter min mening, er den vakreste og mest symbolske av samtlige.

Historien om Tarot er selve mystikkens historie. Ingen kjenner kortenes opprinnelse, men de kom til Europa en tid mellom år 1350 og 1500 – tallet og har siden vært brukt av okkulte og esoteriske sekter i hemmelige ritualer… også av av sigøynerene som brukte dem til å spå om fremtiden, det gjør også Cancaries TarotWorld sin “Tarottolker”

Tarotkortene består av: Den Store Arkana som er 22 kort og Den Lille Arkana som er 56 kort tillsammen 78 kort som hver for seg representerer nøkler til mystikkens land, det indre selv som har vært det søkende menneskets mål gjennom alle tider.
Tarot symbolikken er arketypene, det ubevisstes ur – språk som er menneskehetens felles skattekammer og de skapende evners kilde.

Vil du ha en seriøs og profesjonell utøver legge tarotkort for deg, kan jeg anbefale synskonline.no

Skytsengler

Vi har alle en eller flere skytsengler. De følger oss fra vugge til grav og er der for å hjelpe oss gjennom livet.

Du føler kanskje at din engel har vært på ferie hele ditt liv, men kan det kanskje heller være slik at du stengher ham eller henne ute fra livet ditt? Hvis du er full av negative tanker, negativ energi, så vil han ha problemer med å nå frem til deg, og du skal også vite at det er jo ikke slik at de materialiserer seg for deg og sier “hei på deg, her er jeg”. Ei heller griper de inn i livet ditt og endrer på tingenes gang. Du har din frie vilje og det respekterer de. Om du derimot ønsker deres hjelp, er det bare å si i fra eller spørre, så hjelper de deg.

Ikke slik at de lar deg vinne i Lotto, og vips er alle dine økonomiske sorger slukket. Har du problemer så er det vel gjerne slik at du har laget dem selv, og da må du faktisk også selv løse dem, men englene dine kan hjelpe deg å velge riktig vei mot målet. De roper ikke ut, så du må høre nøye etter, og du må være åpen for deres måte å kommunisere på, for den er veldig subtil. De kan gi deg svar og veiledning ved hjelp av små hint i hverdagen. Det kan være en sangtekst. Det kan være en setning du hører noen si i forbifarten, som kan gi en pekepinn om hva du bør gjøre i din egen situasjon.

Bare prøv. Åpne sinnet ditt, be om hjelp og vær lydhør for svarene.

Erkeenglene

I Enoks bok heter at Uriel «står over verden og avgrunnen», Rafael «har ansvaret for menneskesjelene», Raguel «våker over lysverdenen», Mikael «er satt over Israels folk og over kaos», Sariel «hersker over åndene som de andre åndene får til å synde», Gabriel «har ansvaret for paradiset, slangene (serafim) og kjerubim», Remiel (Jeremiel) er oppstandelsens engel som fører sjelene til de rettferdige til inngangen til himmelriket».

På 1400-tallet fikk munken Amadeus Menez de Silva (d. 1482) en åpenbaring hvor han mottok navnene på de syv erkeenglene: Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Jehudiel, Barachiel og Sealtiel. Forsøkene både på å ære de syv englefyrstene under disse navnene og på i det minste å oppnå en kirkelig anerkjennelse av Uriel, slo begge feil, og det ble med de tre bibelske englene. I senmiddelalderen ble englekulten fortrengt av helgenkulten.

I 1516 ble en kirke viet til Angelus i Palermo restaurert, og da fant man en freske som viste syv erkeengler for Guds trone med attributter og oppgaver beskrevet: Mikael, med Satan under føttene og med palmegren og lanse med korsfane i hånden, er Victoriosus, «den seirende»; Gabriel med lanterne i høyre og speil i venstre hånd er Nuncius, «budbæreren»; Rafael, i venstre hånd salvekrukke og i høyre hånd den unge Tobias, er Medicus, «legen»; Uriel bærer et sverd og trykker det til sitt bryst, mens han under sin venstre fot kveler en flamme, er Fortis Socius, «den sterke ledsager»; Jehudiel har en krone i den ene hånden og en pisk i den andre, han er Remunerator, «gjengjelderen»; Barachiel bærer hvite roser i fanget på sin drakt, han er Adjutor, «hjelperen»; Sealthiel med foldete hender og senket hode er Orator, «forbederen».

Engler

6223275829_4d31a329cf_oDet har vært mye snakk om engler i de senere år, mye takket være vår prinsesse og hennes kollega. Det har vært mye negativitet og misforståelser rundt hva de har ment når de har snakket om engler og det å komme i kontakt sin skytsengel. Folk ser antakelig for seg disse bevingede vesenene vi har sett på glansbilder og som illustrasjon i eventyrbøker osv., og da kan man jo lett forstå misforståelsen og at det er vanskelig å både fatte hva dette egentlig handler om, og hva poenget med det hele er.

Engler er en form for energi. Det er vi også, men vi vibrerer på en annen frekvens enn engler, derfor kan vi verken se dem eller ta på dem. Men vi kan føle dem. Noen kan også “høre” dem, men ikke slik som vi hører hverandre i daglig samtale. Man hører for sitt indre øre, er det noe som heter, og selv om det også kan være vanskelig å begripe og ta tak i, så slå deg til ro med det foreløpig.

Alt er energi. All energi er lys. Vi er energi. Vi er lys. Så er også engler. De er energi, og vi kan dra nytte av deres energi. Det er bare å be om hjelp, men du må være lydhør for å oppfatte deres svar.

Et sted jeg har fått god hjelp – fordi jeg ikke hører engler så godt – er hos www.spåtjenester24.no, så dem anbefaler jeg gjerne videre om du skulle trenge råd og veiledning foran endringer i livet ditt. 

Krystaller

I århundrer har mennesker vært fascinert av krystaller. De spesielle steinene som er skattet for sin skjønnet, pryder kongelige og de rike og mektige, aktes den dag i dag for sine åndelige og helbredende egenskaper.

Krystallene ble dannet for millioner av år siden, da varme gasser og mineralopplysninger steg opp til overflaten fra jordens flytende lag.

I tidligere tider

I den mytiske byen Atlantis ble de fargede strålene fra krystallene brukt til å behandle fysiske og følelsesmessige lidelser. Det skal ha eksistert et stor healingtempel i Atlantis, med et stort, rundt rom og hvelvet tak som var laget av sammenkoblede krystaller. Disse krystallene var arrangert slik at de dannet urgamle symboler og skapte fargemønstre når lyset falt på dem. Rundt omkring i fommet var det atskilte healingrom for sykdom og følelsemessig healing, med store dører av krystaller som var inngitt med den energien som pasienten hadde behov for.

Egyptiske etterlevninger indikerer at denne urgamle rasen også hadde rom i templene sine der de behandlet pasienter med helbredende edelstener.

De gamle egypterne kjente krystallenes kraft, og deres herskere, faraoene, bar steiner som for eksempel malakitt i hodebekledningen for å tilføre visdom. Tigerøye, karneol og turkis ble formet til amuletter, skjold og hjerter, og skarabeer ble begravet sammen med eieren i gravkammeret for å veilede på den siste reisen.

7197978678_62005f9ff7_o

Om å tolke det man “ser”

Mange synske, er opptatt av å lære å skjelne hva som er hva av det de ser. Særlig viktig er dette for dem som i stor grad beskjeftiger seg med å hente informasjon fra energier/sjeler som ikke lenger er i vår fysiske verden. Det er fort gjort å bomme både på informasjonen og ikke minst intensjonen til dem som vil formidle noe gjennom en synsk kanal.
Her gjelder det å være ydmyk og ikke gå ut over det man erfaringsmessig er helt sikker på stemmer. Man løper ikke maraton etter flere år i sofaen med dårlig kosthold og null mosjon. Da kommer man i høyden 200 meter, og resten av løpet foregår i ambulansen. Skal man ta i bruk sin sjette sans, gjelder det samme. Den må trenes, eller for å være helt korrekt, tolken må trenes, og tolken det er ditt mentale jeg, herunder intellektet.
En annen ting å være klar over er at ikke alle kan gjenkjenne alt. En andreklassing på barneskolen har lært tall og bokstaver, men viser du sjuåringen en ligning fra 10. klasse, vil han kunne lese tallene og bokstavene, men ikke skjønne sammenhengen. Mange synske går i denne fellen. De kjenner igjen de enkelte elementer i det de ser, men sammenhengen er uforståelig. Faktisk er det sånn at en slik sammenheng kan fremstå som begripelig på ett plan, mens det egentlige budskapet fortsatt er utilgjengelig for den som ikke har treningen inne.

2272570051_ae983fe687_z

 

Orakelet i Delphi

Helt siden tidenes morgen har mennesker følt behov eller ønsket å vite noe om fremtiden. Det kan jo i mange tilfelle være kjekt å vite hva morgendagen vil bringe, og gjennom alle tider har det vært historier om folk som har hatt evnen til å vite noe om fremtiden.

Orakelet i Delfi har vel alle hørt om? Hun ble konsultert av både private og av offentlige personer, om alt fra gårdsbruk, via kjærlighetsliv og til krigføring. Orakelet var en prestinne, og hun var angivelig i direkte kontakt med Apollon, og kunne derfor gi råd.

For å komme opp til oraklet måtte man først gå opp en smal bergvei. De siste par hundre meter var flankert av forskjellige bystaters skattekamre. Før man gikk inn i templet kunne man se opp på gavlen hvor Apollon tronet over de berømte innskrifter: «Kjenn deg selv», «Intet til overmål» og den mindre kjente: «Et løfte og enden er nær». Selve orakelkonsultasjonen foregikk ved at man først ofret, hvoretter tempelprestene førte en inn til orakelprestinnen, kalt Pythia. Hun kom i trance og fremsa sitt svar som ble fortolket og utlagt av prestene.

Hvis det var en representant fra en polis kunne konsultasjonen foregå ved at man kun lot Pythia velge mellom to på forhånd avgjorte muligheter. Pythias’ svar var tvetydige og de ble ofte viderefortolket av prester og politikere når representanten vente tilbake igjen.

orakel

Kontakte en klarsynt?

Det er mange som mener at vi alle har evnen til klarsyn, men at for noen er det litt mer tydelig enn for andre. Noen vet og har visst hele livet at de har evner som folk flest ikke har, eller ikke vet at de har.

Det varierer hvordan klarsynthet arter seg for den enkelte. Noen plukker opp syn, hører beskjeder, fornemmer følelser bare de går forbi folk på gaten, mens andre kanskje må sette seg ned og i en spesiell åndelig tilstand før de kan begynne å ta inn informasjon om andre.

Når man velger å oppsøke en klarsynt, er det som regel fordi det er noe man trenger råd eller veiledning til, og man er kanskje i en spesielt sårbar situasjon når man velger en slik innfallsvinkel, derfor er det viktig at man beholder bakkekontakten i møtet med den klarsynte, og husker på at han eller hun også bare er et menneske, og at bildene eller fornemmelsene som dukker opp, må tolkes før de kan videreformidles til deg. Der kan den klarsynte sine egne erfaringer og ståsted spille en rolle for hvordan noe tolkes, så kjenn etter om det som formidles er noe som passer for deg og ditt ståsted, og hvem du er. 

Husk, det er ditt liv, og den klarsynte skal være en støttespiller for det som er ditt liv og dine valg, og ikke en som dikterer deg hva du skal gjøre. Husker du på dette, vil du kunne få god hjelp. 


For seriøse og dyktige spåtjenester kan jeg anbefale deg spålive.no

459752030_64d05bdb48_o